Werkwijze

DSC werkt volgens een op u aan te passen werkwijze. Afhankelijk van het adviestraject, worden er stappen doorlopen. Belangrijk voordeel hierbij voor u is dat u kunt sturen in het proces. Wij hebben ons proces ingedeeld in fasen en kunnen per fase schakelen. Waarbij het ook mogelijk is om een fase terug te schakelen als dat de wens is. Bij afwijkingen in trajecten nemen wij direct contact met u op. Onze werkwijze bestaat uit vijf fasen:

  • Fase 1: Oriëntatiefase
  • Fase 2: Onderzoeksvraag uitwerken
  • Fase 3: Uitvoering dienst of advies
  • Fase 4: Oplevering en presentatie van advies
  • Fase 5: Integratie en borging in uw proces

De fasen zijn grafisch weergegeven in de flowchart- werkwijze.

Fasen werkwijze

Wij kunnen ons proces zo inrichten dat we op basis van uw wensen onze werkwijze optimaliseren. Dit bepalen we in de eerste twee fasen van onze werkwijze.

Overzicht werkwijze

1: Oriëntatiefase

In deze fase onderzoeken we:

  1. Welke vragen u heeft;
  2. Wat zijn uw doelen;

Deze fase leidt tot een aanbieding die past op uw vraag.

2: Onderzoeksvraag

Wij werken uw vragen uit tot een onderzoeksvraag die uiteindelijk moet leiden tot een invulling van uw doelen. Wij streven naar een optimale situatie tussen veiligheid en werkbaarheid. Veiligheid betekent een added value voor u door deze handelswijze.

3: Uitvoering dienst

Deze fase betreft de overeengekomen dienst. In deze fase wordt invulling gegeven aan de opgestelde vraag. Op deze manier ontstaat er voor u duidelijkheid rondom uw vragen. Van het grijze gebied naar voor u duidelijke oplossingen met de juiste afwegingen. Zo kunt u een optimaak rendement behalen tussen veiligheid en werkbaarheid.

4: Oplevering en presentatie

Na uitvoering van de door u aangevraagde dienst leveren wij deze bij u op. In veel gevallen presenteren wij bij u persoonlijk het advies. Het is mogelijk om bestanden in een open formaat aan te leveren. Hiermee kunt u direct verder om het advies te borgen.

5: Integratie en borging

Na oplevering van het advies kunnen wij u bijstaan in de integratie en borging in uw proces. Wij helpen u graag verder om zo een optimaal rendement uit de door ons geleverde dienst te kunnen behalen.

Afstemming

In onderling overleg stemmen wij met u af hoe wij voor uw specifieke vraag ons onderzoek uitvoeren. U bent hierin leidend. U heeft daarmee  altijd de controle over het eindresultaat.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl