Vertrouwen in de overheid verloren?

Vertrouwen in techniek? Op dit moment vertrouwen we steeds meer op technologie, maar als er ernstige ongevallen gebeuren valt het vertrouwen in eens weg. Zo hebben we eind 2018 een zwaar ongeval gehad met een elektrische bolderwagen en zijn er afgelopen jaar (2019) meerdere vliegtuigen neergestort. In beide situaties is er ondanks door controle vanuit de overheid toch iets mis gegaan. Wat is dan die controle waard?

Sjoemelsoftware

Sjoemelsoftware, bij een van de giganten in de vliegtuigbouw ondanks dat er goedkeuring was vanuit de overheid. Het bleek dat het automatisch corrigeren van de hellingshoek niet functioneerde, waardoor die vliegtuigen dus konden crashen. Dat is helaas een aantal keer voorgekomen. Nu komen er allerlei berichten naar boven dat de overheid gezien het belang van de organisatie misschien zaken wel door de vingers heeft gezien. Dat is best bijzonder te noemen! Het zou toch zo moeten zijn dat de overheid als onafhankelijke zou moeten functioneren? Het oordeel zou bij hen toch nooit vertroebeld mogen zijn door belangen? Die overheid die zelf de goedkeuring had gegeven, trok die later in. 

Dat kan natuurlijk, iets in eerste instantie goed vinden en later toch laten vervallen. Maar dat is wel gek, toch? Dan zou ik denken, denk dan twee keer na voordat je een akkoord geeft. 

Onafhankelijk?

Juist die organisatie die ons zou moeten beschermen, onafhankelijk zou moeten zijn, het laatste oordeel moet hebben, maakt zulke fouten. Fouten maken mag, is menselijk, maar bewust zaken door de vingers zien. Dat gaat mijn inziens te ver. Ik begrijp dan ook wel dat het vertrouwen in de overheid weg valt. 

Zelfregulering

Gelukkig kennen we voor het merendeel van de machines wat op de markt komt de zelfregulering. Dat betekent dat we als fabrikant zelf het proces doorlopen (van de CE-markering) ook zelfstandig de CE-markering aan mogen brengen. Het is goed dat we daarvan bewust zijn dat door het aanbrengen van dat teken we daarmee verklaren dat de machine veilig is. Een notified body (NoBo) is alleen nodig in gevallen van een zogenoemde bijlage IV machine.

Bijvoorbeeld een metaalpers of lintzaagmachine, die machines zijn dusdanig onveilig dat er een keuring nodig is. Die wordt dan niet direct door de overheid uitgevoerd maar door een aangewezen instantie, de notified body. 

Ik denk dat het goed is om te beseffen dat we binnen de machinebranche de invloed van de overheid zoveel mogelijk op technisch vlak buiten de deur willen houden. Dat er wetstechnisch een kader wordt gevormd door de overheid (vanuit Europa) prima en alleen maar goed om binnen Europa zoveel mogelijk consensus te bereiken. Maar zelf controleren, ik hoop dat we dat aan de juiste partijen over kunnen laten.

Zullen we daarom afspreken, dat als we een CE stickertje aanbrengen we dan ook echt gekeken hebben naar veiligheid en de zaken op orde hebben?

Natuurlijk voor de klant en de gene die er mee moet werken, maar ook om de invloed van de overheid zoveel mogelijk buiten te kunnen houden! Want als er eenmaal meer mis gaat zullen ze ook strenger gaan handhaven. Het komt te voet en het gaat te paard. Laten we 2020 goed beginnen en een mooi streven ervan maken om alles wat veiliger te maken dan in 2019, dat lijkt mij een mooi voornemen. 

Blijven we uiteindelijk vertrouwen houden in de overheid?

Uiteindelijk zullen we wel moeten, de overheid zal ook zelf meer kennis in huis moeten halen om te kunnen oordelen. Dat is vermoedelijk wel een beweging die gaat plaats vinden. Zo zal de overheid er ook aan moeten werken om het vertrouwen vanuit een ieder weer te versterken en te verstevigen. 

Noot:

et is als fabrikant van een product altijd goed om te beseffen dat ook al controleert een overheidsinstantie een product dat de fabrikant aansprakelijk is. De fabrikant heeft immers de verantwoordelijkheid om een veilig product op de markt te brengen. Dat begint altijd simpel, met een goed verstand en geweten.

Bron:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl