Verordening & Richtlijn

Leestijd: 2 minuten (15-03-2021)

Nu de Machinerichtlijn in 2021 zal gaan wijzigingen van richtlijn naar verordening (de ‘Machineverordening).’ Hier wordt in basis uitgelegd wat het verschil tussen een verordening en een richtlijn is. Wat echter het belangrijkste is, is dat er voor de gebruiker (de fabrikant) geen directe wijzigingen zullen zijn. Uiteraard zal de term veranderen, maar inhoudelijk zal (zoals we nu vermoeden) er geen andere uitwerking zijn.

Basis: Verdrag

De begrippen liggen vast in het verdrag van de Europese Unie. Het verdrag van de werking van de Europese Unie, artikel 288 omschrijft de definities van ‘verordening’ en die van ‘richtlijn.’

Definitie verordening

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Definitie richtlijn

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Er zijn een tweetal belangrijke verschillen tussen de verordening en de richtlijn:

  • Toepassing: Direct of via geïmplementeerde wetgeving in de lidstaat
  • Resultaat: Vastgelegd of doelstellend

Verschil en overeenkomst

Beide verschillen zitten praktisch op hetzelfde vlak. De toepassing van een verordening is direct. Daar waar een lidstaat wat kan sleutelen aan de tekst (om een doel te bereiken) met een richtlijn is een verordening 1:1 van toepassing. Ofwel een richtlijn kan een iets andere omschrijving hebben, als het uiteindelijke doel wat bereikt moet worden gelijk is. Een verordening wordt niet omgezet en is direct van toepassing.

Het belangrijkste doel is om gelijkheid te krijgen in de uitvoering, binnen alle lidstaten, en daarmee het te bereiken resultaat; een veilige ‘machine.’

Conclusie

Voor de gebruiker van de Machinerichtlijn of Machineverordening zal dit geen merkbare verandering met zich mee brengen. De verandering zit als het goed is straks in een gelijke markt, overal dezelfde eisen.

Bron:

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl