Veiligheidsmisdrijf: Werkgever heeft verplichting tot veilige werkomgeving

19-09-1018 Update 29-10-2018 | Een medewerker was onder een goederenlift de ruimte aan het schoonmaken terwijl de lift zakte. De medewerker beknelde en overleed ter plekke.

Veiligheidsmisdrijf

Volgens het openbaar ministerie (OM) had dit voorkomen kunnen worden als de werkgever juist had gehandeld. Het OM typeert dit als een veiligheidsmisdrijf omdat dit verweten kan worden aan de werkgever. Het OM eist een boete van 125.000 Euro.

Bewuste kans

De veiligheidssensoren waren overbrugd (vanwege de storingen), de lift zelf was niet uitgeschakeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkgever verklaarde dat de sensoren het productieproces belemmerden en dat die daardoor waren uitgeschakeld. Volgens het OM heeft de werkgever hierbij bewust een risico genomen terwijl hij de verplichting had om de werknemer te beschermen. Hij heeft hierbij de kans bewust aanvaard dat het in deze situatie mis zou gaan, aldus de officier van justitie.

Uitspraak

De verdachte werkgever is door de rechtbank schuldig bevonden aan de ten laste gelegde feiten. Hierbij heeft de rechtbank uiteindelijk een geldboete opgelegd van 75.000 Euro. Daarnaast vindt de rechtbank het bewezen dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met de Arbowet en nalatig is geweest in het toezicht en het opvolgen van de instructies van de fabrikant.

Bron

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl