Komt er een overgangstermijn tussen de richtlijn en de verordening?

Categorieën: Machinerichtlijn, Verordening machines

Nee die komt er niet.

29-06-2023: Bij de overgang van de vorige Machinerichtlijn (98/37/EG) naar de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG) was er een overgangsperiode waarin beide richtlijnen tegelijkertijd gehanteerd mochten worden. Bij de invoering van de verordening is er geen termijn. Er zal een datum komen waarop de verordening van kracht wordt. Voor dat moment geldt de richtlijn 2006/42/EG, daarna de verordening.

De Machinerichtlijn moet gebruikt worden tot 20 januari 2027

De Verordening machines moet worden gebruikt vanaf 20 januari 2027.

26-09-2023

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl