Is de tekst van de verordening beschikbaar?

Categorie: Verordening machines

Jazeker, de laatste versie van de tekst is hier is beschikbaar.

Dit is de gepubliceerde officiële tekst.

Update op 29-06-2023.

Landingspagina van EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj

Vorige versie:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0097_NL.docx

Tag: Machineverordening

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl