Reset van een noodstop?

De reset van de noodstop geeft vaak aanleiding tot discussie. Is er een aparte knop nodig om na het ‘uitrekken’ van de noodstop nog een reset te geven? Of is het uittrekken van de noodstop zelf afdoende en vormt dat daarmee de reset?

Datum: Oktober 2020

De ISO 13850:2015 verwoord in de artikelen 4.1.1.2 en 4.1.4 de functie van het resetten. Op basis van deze twee artikelen kan worden afgeleid wat voor de noodstop de manier is om deze te resetten. In 4.1.1.2 staat het volgende:

The emergency stop function shall be available and operational at all times. It shall override all other functions and operations in all operating modes of the machine without impairing other protective functions (e.g. release of trapped persons, fire suppression).

When the emergency stop function is activated:

— it shell be maintained until it is manually reset;

— it shall not be possible for any start command to be effective on those operations stopped by the initiation of the emergency stop function.

The emergency stop function shall be reset by intentional human action. Resetting of the emergency stop function shall be operated by disengagement of an emergency stop device (see 4.1.4). The reset shall not initiate machine start up.

NOTE The emergency stop function cannot be considered as measure of prevention of unexpected start up as described in ISO 12100.

ISO 13850:2015; 4.1.1.2

De belangrijke teksten die leiden tot de conclusie zijn:

…. It shall be maintained until is is manually reset…

De functie zal ‘vastgehouden’ worden totdat er een ‘manuele reset plaats heeft gevonden. Ofwel de noodstop blijft ‘ingeschakeld tot de reset. 

…The emergency stop function shall be reset by intentional human action….

De reset zal gebeuren door een opzettelijke menselijke handeling.

Resetting of the emergency stop function shall be operated by disengagement of an emergency stop device

Reset mag door ontgrendeling

De laatste zin vormt de sleutel, het resetten vindt plaats door het ‘disengagen’ van de noodstop.

In 4.1.4 wordt verder invulling gegeven aan het ‘disengagen’ van de noodstop.

Disengagement (e.g. unlatching) of the emergency stop device

The effect of an activated emergency stop device shall be sustained until the actuator of the emergency stop device has been disengaged. This disengagement shall only be possible by an intentional human action on the device where the command has been initiated. The disengagement of the device shall not restart the machinery but only permit restarting.

The instructions for use of the machine shall state that, after actuation and before disengaging the device(s), the machinery shall be inspected in order to detect the reason for actuation.

ISO 13850:2015; 4.1.4

Daarna staat er: The disengagement of the device shall not restart the machinery but only permit restarting

De noodstop zal de machine niet herstarten, maar zal alleen het herstarten mogelijk maken. Deze zin geeft daarmee aan dat, de reset van de noodstop (meestal de knop) de machine weer gereed maakt voor een herstart. Daarmee is het ontgrendelen van de noodstop te zien als de ‘reset’ en is geen separate resetknop nodig. (Let op! het ontgrendelen mag niet automatisch leiden tot het opnieuw starten!)

Praktijk

In de praktijk wordt vaak wel een separate resetknop gebruikt om na het ontgrendelen van de noodstop ook een reset te geven. En daarna pas weer een signaal om de machine te starten. De systemen zoals we die kennen van noodstoprelais (zie onder de ESM-BA2 van Euchner) tot veiligheidsPLC beschikken ook over deze functie. Het is daarmee niet fout om het te doen, maar het hoeft niet. 

Startvoorwaarde – ESM-BA201 Euchner – Safety Relay

Voordeel

Een belangrijk voordeel om een separate resetknop te hanteren kan uitsluitsel geven over een mogelijke fout in een systeem. Wanneer er in het veiligheidssysteem een mogelijke fout zit kan dit middels deze reset worden beoordeeld. Wanneer er direct een vrijgave plaats vindt voor het systeem kan niet duidelijk worden opgemaakt of de fout in de standaard besturing zit of in het veiligheidssysteem. Daarmee kan de diagnose sneller gesteld worden. 

Daarnaast beschikt het systeem al vaak over een aparte reset en kan deze makkelijk geïmplementeerd worden om ook de noodstop functie te resetten. Technisch gezien vormt dat geen uitdaging. En maakt de uniformiteit van het systeem wel duidelijker. Een deur vraagt om een reset, de noodstop in dat geval ook. 

Draadloze noodstop

Bij een draadloos bedienpaneel met daarop een noodstop geeft de ISO 13850 aan dat wanneer een zone niet overzien kan worden er een ‘fixed’ reset knop naast het ontgrendelen van de noodstop op het bedienpaneel moet zijn. Dat is de uitzondering ten opzichte van een vaste noodstop. Dit heeft met het zichtveld op de gevaarlijke situatie te maken. 

Let op: startvoorwaarde

Wanneer de reset van de noodstop als de ontgrendel handeling wordt gezien moet het systeem niet zomaar op kunnen starten. Een aparte startknop moet er zijn en de besturing moet ook zodanig zijn ingericht dat deze ook alleen maar start bij het drukken van die knop. En niet met het ontgrendelen van de noodstop zelf. 

Voorbeeld

In het onderstaande schema is dit op de juiste manier uitgewerkt. De noodstop(drukker) wordt aangegeven met het symbool (omgekeerde driehoek met uitroepteken). Er vanuit gaande dat dit een normally-closed contact is, verbreekt deze de stuurstroom keten. Stuurstroom relais K1 valt hierbij af. (Daarmee wordt het hoofdstroom relais / de softstarter Q21, spanningsloos).

Het circuit onder de noodstop vormt een ‘houdfunctie.’ K1 heeft een ‘overname’ contact over de startknop S2. Wordt S2 bediend en is de noodstop uitgetrokken dan zal K1 sluiten en daarmee wordt S2 overbrugd. De startknop kan losgelaten worden. Wordt nu met de noodstop of met S1 (stop) de kring weer spanningsloos gemaakt dan zal K1 afvallen.

Wanneer nu de noodstop weer ‘gereset’ wordt door middel van uittrekken zal niet automatisch K1 weer opkomen. Daarvoor moet eerst weer ‘gestart’ worden met S2.

Eaton; Wiring manual; pagina 2-40 Connection example

Bron:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl