Norm lezen: shall or should, eis of aanbeveling?

Leestijd: 2 minuten, 22-05-2020

Wat is het verschil tussen shall or should? Een norm lezen is vaak een opgave, veel ‘spelregels’ zorgen ervoor dat een norm eenduidig wordt opgesteld. Een van die punten die vaak naar voren komt is het verschil tussen een ‘eis’ en een ‘aanbeveling.’ Wat maakt nu dat verschil en hoe moet dat geïnterpreteerd worden?

Aanbeveling

In een norm kan onderscheid gemaakt worden tussen een ‘eis,’ of een aanbeveling. In de machinebouw zijn veel normen geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn, momenteel ruim 1100.

Het toepassen van een norm kan een ‘vermoeden van overeenstemming’ brengen en mag worden toegepast, maar hoeft uiteraard niet. Dan zou afgevraagd kunnen worden waarom dan een onderscheid in formuleringen? Feitelijk bezien kan elke formulering lezen als een informatieve aanbeveling.

Formulering

De variaties in formulering in een norm kan relatief simpel worden verklaard: door het opvolgen van de ‘eisen’ in de norm kan er overeenstemming worden bereikt. In sommige gevallen bij het opstellen van een norm kan het voorkomen dat partijen meerdere opties aangeven of mogelijkheden zien die niet perse opgevolgd hoeven te worden. Dat zijn dan handige ‘nice to haves.’

Eis of aanbeveling?

Aan de woordkeuze is dit onderscheid duidelijk op te maken:

Moeten – Normatief: Eis (Engels: shall)

Behoren te – informatief: Aanbeveling (Engels: should)

Er zijn meerdere uitdrukkingen maar de belangrijkste zijn: ‘moeten’ / ‘behoren te’ (shall / should).

Op basis van deze twee woorden kan duidelijk afgeleid worden of er in een norm op bepaalde punten wat meer speelruimte zit.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld is te vinden in de IEC 60204-1:L2018. Hieronder staan twee artikelen, over ‘indicatie lampen’ en over de functie van scheider als noodstop. De lampjes behoren in een kleur uitgevoerd te worden, terwijl de scheiden in een type kleur moet worden uitgevoerd (rood/geel) als deze als gebruikt wordt als nooduit.

Indicator lights should be colour-coded with respect to the condition (status) of the machine in accordance with Table 4.

IEC 60204-1: 2018; 10.3.2

De signaallampen zouden voorzien moeten zijn van een kleurencode in relatie tot de toestand (status) van de machine, volgens tabel 4.

IEC 60204-1: 2018 NL; 10.3.2

Where the supply disconnecting device is to be locally operated for emergency switching off, it shall be readily accessible and shall meet the colour requirements of 10.2.1.

IEC 60204-1: 2018; 10.8.3

Waar de netscheider lokaal wordt bediend om nooduitschakeling tot stand te brengen, moet deze gemakkelijk toegankelijk zijn en moeten de kleuren voldoen aan de eisen van 10.2.1.

IEC 60204-1: 2018 NL; 10.8.3

Bron:

  • EN 414:2014: Safety of machinery — Rules for the drafting and presentation of safety standards 
  • IEC; Verbal forms for expressions of provisions; 2020
  • IEC 60204-1:2018: Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl