NEN-Spec; Snel normaliseren?

2020, een zwaar bewogen jaar. Ook al leek het virus ver weg, uiteindelijk kwam het overal ter wereld en ‘overviel’ het ook Nederland. In de eerste golf werden we ons er bewust van de dat we door een pandemie erg kwetsbaar zijn. Noodzakelijk door een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen werd het noodzakelijk om zelf mond- en neusmaskers te maken. 

Handelsdrift

Daar ontstond wel ik noem het maar even de  Nederlandse handelsdrift (die we kennen vanuit de Gouden Eeuw, hoe goed of slecht die ook was). Onder andere ondernemers in matrassen schakelden snel van matrassen naar het produceren van maskers, ook voor de medische sector. Zo waren er natuurlijk ook andere initiatieven.

Ontwikkeling NEN-Spec

Wat ik zelf bijzonder vind in het jaar 2020 is de ontwikkeling van de NEN-spec. Binnen zeer korte tijd (voor normalisatie begrippen) is er een ‘technische specificatie’ ontwikkeld voor zowel de gebruiker als fabrikanten van mond-neusmaskers. Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat het een beperkt specifiek toepassingsgebied is en een maximale geldigheidsduur. Daarnaast worden uiteraard ook niet alle iteratieslagen, reviewprocedures zoals bij gangbaar normalisatiewerk gevolgd. Dat beperkt uiteraard ook de doorlooptijd.

Normalisatie (tijd)

Het proces van normalisatie vergt over het algemeen engelengeduld. Hoe snel mensen momenteel een huis kopen en verkopen, hoe tergend langzaam het proces van afstemming en overeenstemming kan zijn. Denk aan de IEC 60204-1 van 2018, de voorganger stamt uit 2005. Nu is natuurlijk die periode niet de volledige periode van afstemming geweest, maar een periode van 10 jaar is niet vreemd. Terwijl het streven vijf jaar zou moeten zijn.

Eenvoud?

Maar het kan dus wel! Als je maar wilt, is het onderwerp dan een stuk eenvoudiger? Of is het aantal betrokken partijen een stuk kleiner? Natuurlijk is het zo dat het onderwerp voor een deel qua eisen al vastligt waardoor het makkelijker is om consensus te bereiken. Ook speelt mee dat het onderwerp binnen één land wordt beslecht. Alhoewel dat ten dele waar is, een internationale commissie kan ook uit een kleine groep personen bestaan. En is de groep van betrokkenen kleiner. Dat maakt het proces zeker eenvoudiger. Ook kan een NEN-spec deels tegen andere regels ingaan (vanwege het tijdelijke karakter van de spec, nu juist in deze tijd). 

Toekomstperspectief

Er kunnen dus net zoveel voor- als nadelen worden aangehaald, maar de essentie in deze manier van een onderwerp vast te leggen biedt mijn inziens voor de toekomst wel kansen. Vooral doordat technieken sneller kunnen wijzigen zullen we binnen normalisatie daar ook sneller op in moeten spelen. Mogelijk bieden het beschrijven van kleinere deelaspecten van onderwerpen daarom wel kansen. Misschien is het mogelijk om in klein comité bepaalde gebieden uit te werken en deze in een groter internationaal comité af te kaarten. Mogelijk kan hiermee normalisatie een belangrijke factor zijn en blijven binnen veiligheid van machines en is het mogelijk om in te spelen op de behoefte van de markt. Dat dat de toekomst gaat worden, wie weet?!

Verschenen in Vakblad Industrie & Veiligheid, nr 4-2020

Fast track procedure: NEN-Spec

Door COVID-19 zijn veel bedrijven en organisaties in alle sectoren ertoe genoodzaakt allerlei maatregelen te treffen. Om hun bedrijfsvoering op een andere manier kunnen inrichten en op een zo optimaal mogelijke manier door kunnen gaan of de deuren weer te kunnen openen zijn aanpassingen nodig. Er is in meerdere sectoren behoefte om op zeer korte termijn praktische en breed gedragen afspraken te maken. Een NEN-spec, gemaakt door marktpartijen en experts zelf, kan praktische oplossingen bieden voor veilig leven en werken in deze uitzonderlijke periode. De NEN-spec kan worden toegepast als relevante stakeholders samen tot gedragen en praktisch toepasbare afspraken willen komen.

NEN-Spec, NEN.nl; Door

Bron:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl