‘Machineverordening of Machinerichtlijn?’

4 januari 2021 De beste wensen voor 2021!

Update: 09-06-2021

2021 is het jaar waarin de Machinerichtlijn gaat wijzigingen. Naar verwachting zal eind Q1 de eerste concepttekst van de nieuwe (dan vermoedelijk) verordening beschikbaar komen voor commentaar. 

De beste wensen voor 2021!

Technisch en juridisch

De wijzigingen die in de richtlijn gaan plaats vinden hebben voor een deel op de EVGE-eisen (essentiële veiligheids- en gezondheidseisen) betrekking en zullen voor een deel in het proces / juridische kader afspelen. Omdat er nog geen inzicht is in de nieuwe teksten zijn deze wijzigingen op dit moment nog een vermoeden. Maar op basis van de rapportages zoals eerder vanuit de Europese Commissie naar buiten zijn gekomen en de berichtgeving vanuit SZW zijn er al wel duidelijke signalen aan wat er gaat wijzigen. 

Update: Inmiddels is de concept ‘Machineveordening’ gepubliceerd. Tevens is er een vertaling in het Nederlands beschikbaar op de site van EUR-lex.

Richtlijn of verordening

De richtlijn zal waarschijnlijk gewijzigd gaan worden naar een verordening. Dit omdat dit beter binnen het huidige kader het New Legislative Framework (NLF) past en omdat de werking daarmee direct vastligt. Anders dan een richtlijn is een verordening direct van kracht zonder omzetting in de nationale wetgeving. Dat maakt de kans op interpretatie van eisen volledig buiten spel gezet.

Dit NLF is in 2008 bekrachtigd en bevat een set aan regels rondom het in de handel brengen van producten. Uiteraard specifiek die producten die te maken hebben met een CE-markering. Waaronder dus ook machines.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die vermoedelijk gaan komen zijn:

  • Wijzigingen van definities, waaronder bijvoorbeeld ‘substantiële wijziging, niet-voltooide machines;
  • Wijzigingen in de EVGE (Bijlage I-eisen): Door introductie van nieuwe risico’s en gebruik van nieuwe technieken is bijlage I (EVGE-eisen) niet volledig toereikend meer (denk aan AI, robots, cyber);
  • De basisvereisten vanuit het NLF (New Legislative Framework) dienen een plek te krijgen (o.a, importeur, distributeur, gebruik van conformiteitsprocedures en marktbewaking);
  • Conformiteitsprocedures bij ‘hoog risico’ machines (bijlage IV);
  • Documentatie vormen, dus niet alleen papier, maar ook een digitale handleiding

Momenteel wordt er gewerkt aan de concepttekst, deze zal naar verwachting eind Q1-2021 beschikbaar komen. Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte.

Bronnen:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl