Verordening Machines 2023/1230: Het proces

Updates omtrent de inhoud volgen. update maart 2023

Verordening Machines

15 jaar na verschijnen van de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG) is de nieuwe tekst (Verordening voor machineproducten) in april 2021 gepubliceerd vanuit Europa. Schokkende wijzigingen, nee. Zal de verordening een grote impact achterlaten, niet direct. Maar, let op, er zitten een aantal veranderingen en aanpassingen in de verordening die wel een aanzienlijke invloed kunnen hebben. 

Update! Op 21 juni 2022 is de tekst vastgesteld, er is een mandaat vastgesteld binnen de Europese Commissie dat er onderhandeld kan worden met de lidstaten. De tekst zoals deze er nu ligt zal na verwachting de tekst zijn die ook gepubliceerd wordt. Maar dat weten we pas zeker wanneer de verordening in het officiële publicatieblad van de EU (OJEU) uitkomt.

Vervolg, januari 2023, er is binnen het EP onderhandeld over de tekst. Deze wijzigingen zijn beschikbaar gesteld. November 2022 is er een document online verschenen met daarin de (als het goed is vaststelling van de tekst van de verordening.Het is nog steeds wachten op het vrijkomen van de definitieve tekst in het publicatieblad. Zoals het er nu naar uit ziet zal de verordening als volgt gaan heten: 2021/0105 Verordening machines

Vervolg, april 2023, Binnen het EP is er voor het eerst gestemd over de tekst. Deze tekst is nu aangenomen. Over 20 dagen zal de stemming worden gepubliceerd (definitief) daarna zal de tekst rond juni 2023 worden vastgesteld en opvolgend na 20 dagen zal de verordening in werking treden. Daarna duurt het nog 42 maanden tot de verordening van kracht is. Dat betekent ergens rond 01-2027 dat de verordening gebruikt moet worden.

Disclaimer: April 2023, de tekst is momenteel ook in het Nederlands verkrijgbaar, daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen in de bijlage III eisen, die nog niet in deze tekst hieronder zijn verwerkt. Dit zullen we zo spoedig mogelijk oppakken.

Procesverloop van Richtlijn naar Verordening

Op dit moment worden de commentaren binnen alle lidstaten verzameld. Via een zogenaamd BNC-Fiche (beoordeling nieuw commissievoorstel) worden alle commentaren vanuit Nederland gebundeld. Vervolgens wordt dit aan de tweede kamer aangeboden. Dit zal in de Europese Raad worden besproken (naast de commentaren uit de andere lidstaten). Daaruit volgt een advies aan het Europees Parlement en de commissie. Van daaruit zal de Verordening Machineproducten worden vastgesteld. Daarmee is de tekst definitief. Op dit moment ligt er een ‘draf agreement’ (01-23) waarin al aangegeven is voor veel teksten wat de bewoordingen gaan worden, maar met name over de overgangstermijn is nog geen exacte datum bekend, dat moet uitonderhandeld worden.

Vertaling

Daarmee is het proces nog niet tot een eind gekomen. De teksten moeten worden vertaald, verwerkt worden in nationale wetgeving met betrekking tot onder andere martkttoezicht, handhaving. Als laatste stap zullen de Notified Bodies aangewezen worden en dan volgt als laatste stap de in werking treden. Naar verwachting zal dit proces ongeveer twee jaar duren. De verordening zal echter eerder al van kracht worden. Wat vaststaat is dat het na de 20e dag na verschijnen in het publicatieblad van kracht zal worden.

Overgangstermijn

Of er een overgangstermijn zal komen tussen de huidige Machinerichtlijn en de nieuwe verordening is al wel te beantwoorden. De overgangstermijn is 42 maanden. Echter de verordening mag pas worden toegepast na deze 42 maanden. Voor die tijd is de Machinerichtlijn van kracht, na dat moment alleen de verordening. In die periode mogen wel de bepalingen vanuit de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen worden toegepast. Omdat die eisen overlappen over de eisen uit de Machinerichtlijn. De procedures uit de Machinerichtlijn dienen wel te worden toegepast.

De concept tekst van de Machineverordening is nu beschikbaar in het Nederlands.

Lees hier het vervolg, de bijlagen.

Bron:

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl