Machine producten verordening 2021/0105: Het proces

Updates omtrent de inhoud volgen. update juni 2022

Verordening Machineproducten

15 jaar na verschijnen van de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG) is de nieuwe tekst (Verordening voor machineproducten) in april 2021 gepubliceerd vanuit Europa. Schokkende wijzigingen, nee. Zal de verordening een grote impact achterlaten, niet direct. Maar, let op, er zitten een aantal veranderingen en aanpassingen in de verordening die wel een aanzienlijke invloed kunnen hebben. 

Update! Op 21 juni 2022 is de tekst vastgesteld, er is een mandaat vastgesteld binnen de Europese Commissie dat er onderhandeld kan worden met de lidstaten. De tekst zoals deze er nu ligt zal na verwachting de tekst zijn die ook gepubliceerd wordt. Maar dat weten we pas zeker wanneer de verordening in het officiële publicatieblad van de EU (OJEU) uitkomt.

Procesverloop van Richtlijn naar Verordening

Op dit moment worden de commentaren binnen alle lidstaten verzameld. Via een zogenaamd BNC-Fiche (beoordeling nieuw commissievoorstel) worden alle commentaren vanuit Nederland gebundeld. Vervolgens wordt dit aan de tweede kamer aangeboden. Dit zal in de Europese Raad worden besproken (naast de commentaren uit de andere lidstaten). Daaruit volgt een advies aan het Europees Parlement en de commissie. Van daaruit zal de Verordening Machineproducten worden vastgesteld. Daarmee is de tekst definitief. 

Vertaling

Daarmee is het proces nog niet tot een eind gekomen. De teksten moeten worden vertaald, verwerkt worden in nationale wetgeving met betrekking tot onder andere martkttoezicht, handhaving. Als laatste stap zullen de Notified Bodies aangewezen worden en dan volgt als laatste stap de in werking treden. Naar verwachting zal dit proces ongeveer twee jaar duren. Rond mei / juni / juli 2023 zal dan de Verordening Machineproducten van kracht zijn.

Overgangstermijn

Of er een overgangstermijn zal komen tussen de huidige Machinerichtlijn en de nieuwe verordening is nog niet te beantwoorden. Vermoedelijk zal er wel een korte periode zijn waarin bijvoorbeeld reeds gekeurde machines of gebouwde machines al in de handel mogen worden gebracht onder de ‘Machinerichtlijn.’ Maar houd er rekening mee dat dit een korte periode is, waarin er mogelijk voldaan kan worden aan of de Machinerichtlijn of de verordening.

De concept tekst van de Machineverordening is nu beschikbaar in het Nederlands.

Lees hier het vervolg, de bijlagen.

Bron:

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl