Keuzes

Keuzes, continu maken we keuzes. Kleine keuzes met kleine gevolgen, zoals wat gaan we eten vanavond tot grote keuzes van het opzeggen van een baan en voor jezelf beginnen. Van zekerheid naar onzekerheid. Zo ook binnen veiligheid moeten keuzes worden gemaakt. De keuze die gemaakt wordt kan grote gevolgen hebben, maakt dat het dan soms zo moeilijk?

Gevolgen

Keuzes maken, vooral met mogelijk grote gevolgen, blijft lastig. Onderzoek toont aan dat er op verschillende manieren keuzes gemaakt kunnen worden. Op basis van feiten maar ook zeker op gevoel. Dat gevoel speelt vaak al mee (onbewust) in het maken van een keuze ook al willen we dat niet altijd accepteren.

Keuze binnen veiligheid

Binnen veiligheid willen we de veilige kant kiezen, maar bestaat die keuze wel? Het liefst horen we een antwoord het is goed of het is fout. Technisch gezien kiezen we voor  0 of 1 (binair). Ergens er tussen in kan eigenlijk niet. De moeilijkheid van het maken van die keuze heeft er waarschijnlijk mee te maken dat een mogelijk gevolg groot kan zijn. Een verkeerde keuze kan leiden tot letsel. Soms zelfs dodelijk. Dat maakt dat het een enorme impact kan hebben. Helaas is dat niet op voorhand te voorspellen. Dat is een onderdeel wat het zo moeilijk maakt.

Er is veel data om een keuze te kunnen maken. De Machinerichtlijn geeft de kaders aan waarbinnen ]veel normen geven een mogelijke technische invulling. Al die normen kunnen soms leiden tot een informatie overload, dat het uiteindelijk niet makkelijker maakt. Keuzestress…. Soms is de neiging om een keuze maar niet te hoeven maken. Als er binnen de veilighed dan een foute keuze zou zijn, is het niet maken van een keuze misschien wel fout?!

Foute Keuze?

Binnen veiligheid bestaat er niet een foute keuze, keuzes moeten continu gemaakt worden. Er is veel informatie beschikbaar, die informatie bepaald uiteindelijk de keuze. Maar het gevoel voor een richting is ook niet geheel uit te vlakken. De combinatie van feiten, als onderbouwing en het gevoel leidt waarschijnlijk tot een goed voelende en onderbouwde bewuste keuze. En of het de juiste was, alleen de tijd zal het leren….

Deze column is verschenen in ‘De Constructeur, nr 1/2019’

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl