Kennis & Kwaliteit

Als industrieel veiligheidsadviesbureau houden wij onze kennis op peil en delen wij graag onze kennis.

NEN Lid Normcommissie

Lid van NEN normcommissie

Normcommissie: Machineveiligheid

Dit doen we door mee te werken in het normalisatieproces vanuit de Nederlandse normcommissie NC 341018. Dit is de normcommissie die machineveiligheid behandelt, waarbij alle machineveiligheidsnormen onder de loep worden genomen. Deze commissie vergadert en werkt nauw samen met de NEC 44 (Elektrische veiligheid). 

Machineveordening

Binnen het NEN is een werkgroep opgericht die voorziet in de communicatie van de nieuwe Machineverordening naar de markt. DSC neem zitting in deze taskforce en vertegenwoordigd vanuit deze hoek de ingenieursbureaus / adviesbureaus.

NEN 6787-1 & NEN 6787-2

Daarnaast zijn wij betrokken bij het schrijven van de Nederlandse norm, de NEN 6787-1, veiligheid van beweegbare bruggen. Hierin hebben wij een actieve rol bij de totstandkoming van de norm en het schrijven van de teksten. De focus van DSC ligt binnen het kernteam met name op de besturingstechnische veiligheid. Momenteel zijn we ook betrokken bij de tot standkoming van de NEN 6787-2, veiligheid van schutsluizen.

DSC spreekt op landelijke congressen rondom (machine)veiligheid en maakt deel uit van het platform Industrie en Veiligheid en platform 60204-1.  Heeft u interesse in een lezing vanuit DSC, laat het ons weten!

CMSE & CECE

Certified Machinery Safety Expert

Naast de werkzaamheden in normcommissies is onze kennis getoetst en aangetoond middels het examen wat hoort bij de titel Certified Machinery Safety Expert ®. Dit is een wereldwijd erkende kwalificatie over het gehele vakgebied van machineveiligheid.

Daarnaast is onze kennis getoetst op het vlak van CE-markering middels het examen wat hoort bij Certified Expert in CE-marking, CECE ®. In 2022 is ook de kennis getoetst op het vlak van Functional Safety, CEFS ® Certified Expert in Functional Safety.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl