Updaten van de RIE, hoe vaak?

Continu blijven updaten. De Arbowet vraagt van de werkgever dat de RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) ‘dikwijls’ wordt geupdate. Vaak gaat de discussie over wat nu ‘dikwijls’ is. Wat voor de één bijvoorbeeld elk half jaar betekent ziet een ander als één keer in de vijf jaar. Want een keer in de vijf jaar is uiteindelijk ook regelmatig.

Verplichting Arbowet

Hoe omschrijft de wet het updaten van de RI&E (of RIE)? (Arbowet, artikel 5, lid 4):

‘De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.’

Brede basis

Uit de definitie blijkt dat er een brede basis is om de RI&E aan te passen, namelijk de ervaring die verandert (kan continu zijn), werkmethoden worden anders (nieuwe machines), omstandigheden worden anders (denk aan Corona), of de stand van de wetenschap (en dienstverlening) geven daar aanleiding toe (technieken die eerst onmogelijk waren zijn nu wel mogelijk, denk daarbij aan gebruik van bijvoorbeeld intelligente besturingssystemen, cobots). Dit zijn voor veel facetten om allemaal stuk voor stuk door te nemen. Maar in basis kan samengevat worden dat het ‘dikwijls’ een belangrijke positie inneemt voorafgaand aan het artikel. 

Nieuwe machine

Bij het inkopen van een nieuwe machine geld de verplichting voor de werkgever om te controleren of de machine voldoet aan de Machinerichtlijn. Daarbij hoeft de werkgever niet het werk van de fabrikant over te doen, maar moet wel gecontroleerd worden of de machine veilig in gebruik genomen kan worden. De risico’s die daarbij geconstateerd worden voor de gebruiker moeten worden opgenomen in de RI&E.

Dikwijls of frequent

Een synoniem voor dikwijls is frequent. Zo zou een RI&E volgens de Arbowet dan frequent moeten worden aangepast. Maar dat dat in theorie zou moeten, gebeurt in de praktijk natuurlijk lang niet altijd. Dat is ook begrijpbaar omdat niet iedereen zit te wachten op het continu aanpassen van de RI&E. Zeker als de omstandigheden daar niet om vragen. Vaak wordt er gevraagd; ‘wanneer vragen die omstandigheden daar nu om?’ Daar biedt het artikel uit de wet wel handvatten voor. Concreet zijn ze uiteraard niet heel erg, maar dat maakt wel dat er ruimte zit om daarin ook beslissingen te nemen. Dat is weer het voordeel en daarmee de ruimte om te kunnen werken met dit stuk uit de Arbowet. 

Situatie verandert

Op moment van schrijven zijn we volop bezig met het opbouwen na de intelligente lockdown naar een leefbare maatschappij. Daarbij speelt de 1,5 meter maatschappij een belangrijke rol. Dit is nu zo’n situatie die vraagt om een aanpassing van de RI&E. Concreter kan het eigenlijk niet. Het risico op besmetting door Corona moet geagendeerd worden in de RI&E. Daar zullen ook de nodige maatregelen op genomen moeten worden. Dar zal in het ene bedrijf (vleesverwerker) veel meer impact hebben als bijvoorbeeld in een timmerfabriek. Waar afstanden tussen personen al veel groter kan zijn.

Aanpassing in situatie

Een veranderende situatie vormt bij uitstek een moment om de RI&E onder de loep te nemen en door te lichten. Niet alleen op het punt van Corona maar ook bij aanpassingen aan bijvoorbeeld machines of werkwijzen. Dat kan soms relatief eenvoudig gebeuren, maar soms moet ook een complete RI&E op de schop. 

Bron

  • Arbowet, artikel 5, lid 4

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl