CE: Waar moet de CE-markering aan voldoen?

Het slotstuk van een veilige machine eindigt met het aanbrengen van de CE-markering. Maar dat is niet alleen maar de combinatie van de letters C en E. Aan het plaatsen van die letters op de machine zijn een aantal voorwaarden verbonden. Het is goed om te weten welke voorwaarden dit zijn.

De letters hoeven (en mogen) niet zomaar ergens lukraak opgezet worden. Even er vanuit gaande dat het hele CE-markeringsproces (artikel 5) doorlopen is en de laatste stap (artikel 5f) het aanbrengen van de markering op de machine is. Vormt het aanbrengen van een de letters CE over het algemeen het slotstuk.

CE

Het CE-merkteken, is een beschermd teken en mag niet zomaar worden toegepast. Het mag alleen worden gebruikt als het product ook aan de richtlijnen of verordeningen voldoet. Valt het buiten het toepassingsgebied, dan mag er geen CE-markering worden aangebracht. Daarbij komt ook dat wanneer het CE teken wordt aangebracht de fabrikant daarmee aangeeft dat aan ‘alle’ van toepassing zijnde richtlijnen en verordeningen is voldaan.

CE op een machine

Het plaatsen van de letters is aan een aantal voorwaarden verbonden, dat is niet complex, maar belangrijk om te weten welke voorwaarden dit zijn. Deze voorwaarden komen vanuit de Machinerichtlijn en zijn beschreven in artikel 16 en bijlage III;

  1. Het CE merkteken is een beschermd teken wat bestaat uit de C en E;
  2. De letters mogen niet kleiner zijn dan 5 mm;
  3. De letters moeten van buiten de machine zichtbaar zijn;
  4. Het CE merkteken dient in de buurt van de gegevens van de fabrikant te staan;
  5. Eventuele overige tekens mogen geen verwarring zaaien;

Bij uitvoering van een typekeuring dient het vier-cijferige nummer van de keurende instantie, achter het teken vermeld te worden.

Vorm en grootte

Bijlage III geeft het merkteken aan. Simpel gezegd bestaat het teken uit een tweetal cirkels die elkaar overlappen. Hierbij ligt de rechtercirkel over een stuk van de linkercirkel. Hierbij vormen de eerste linkerhelften van de cirkel de C en de E.

Officiële CE markering Bijlage III
Het CE merkteken, Bijlage III Machinerichtlijn 2006/42/EG

Locatie van de CE markering

Van belang voor de locatie van de CE-markering:

  • Vanaf de buitenzijde zichtbaar;
  • Met dezelfde techniek als de gegevens van de fabrikant toegepast;
  • In de nabijheid van de fabrikantgegevens (de ‘NAW-‘gegevens) geplaatst te zijn.

Er blijft zo eigenlijk maar een plek over, dat is het typeplaatje. Op het typeplaatje dient ook de CE-markering vermeld te worden. Op die manier zijn de eisen zoals in de Machinerichtlijn gesteld zijn op relatief eenvoudige manier mee te nemen.

Is het moeilijk, nee, maar het is wel belangrijk om goed te doen. Voor vragen neem gerust contact met ons op. Wij kunnen desgewenst het ontwerp van het typeplaatje inclusief de juiste CE-markering voor u uitvoeren. Mocht u graag een template voor een typeplaatje ontvangen, dan vragen wij u ons contact-formulier in te vullen.

Bron:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl