Brexit: (NO) DEAL! UKCA vanaf 1 januari 2021

Inmiddels is er een deal gesloten! Er is een Brexit-overeenkomst tussen de EU en het VK. Dat betekent dat leveren aan het VK een iets andere inhoud krijgt als leveren van een machine binnen de EU. Machines leveren aan het VK, betekent voorzien van het UKCA teken.

Komt er geen deal tussen Engeland en de EU dan komt er een nieuw symbool: UKCA. United Kingdom Conformity Assessment. Dit zal de plaats innemen van het bekende CE-teken.

Let op: Levering vanaf 1 januari 2023 aan het VK, betekent geen CE-markering meer, maar alleen UKCA. Het VK blijft betrokken bij het normalisatieproces. Dit betekent vermoedelijk dat in de toekomst de Europese normen ook in Engeland van toepassing zullen blijven.

Update November 2021

United Kingdom Conformity Assessment
United Kingdom Conformity Assessment UKCA

No(t) (I)deal

Geen deal, is uiteraard niet ideaal. Gelukkig is er een deal gesloten. Ook nu de deal gesloten is, zal het CE teken op de markt in Engeland verdwijnen. Dit zal niet meer worden geaccepteerd. In plaats daarvan komt het UKCA merkteken ervoor terug (update 09-2020, dit teken is verplicht vanaf 1 januari 2021). Omgekeerd geld dat de Engelsen hun producten op de Europese markt nog steeds moeten voorzien van het CE-teken.

Update 11-2021: Het belang van normalisatie en standaardisatie in verkoop en inkoop van producten blijft voor Engeland van kracht. Ze blijven namelijk betrokken bij het opstellen van normen en het normalisatieproces. Dat toont aan dat Engeland invloed zal blijven uitoefenen in het proces, maar ook het belang hecht aan standaardisatie in de markt.

Update 01-2021: Inmiddels is de deal rond tussen het VK en de EU. De bovenstaande tekst is hierop aangepast. Tot 1 januari 2022 mag het CE-markeringsteken nog worden gebruikt. (Om de markt aan het teken te laten wennen).

Update 09-2020: Op dit moment (2020) is er nog geen deal tussen de EU en Engeland (dit zal pas eind december 2020 duidelijk worden). Daarmee zal de CE-markering binnen Engeland komen te vervallen en zal het UKCA teken gaan gelden. Dit teken zal vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn op producten waar voorheen de CE-markering op van toepassing was.

Verandering?

Wat er verandert? Niet zoveel. De grootste verandering is;

  • Wijzging van het teken van CE naar UKCA
  • Essentiele eisen zullen vervangen worden door ’technical requirements’ (vermoedelijk gelijkwaardig)
  • Engeland blijft lid van CEN en CENELEC, daarmee zullen de normen op Engels gebied vermoedelijk gelijk blijven

Daarnaast is het goed om met de volgende zaken rekening te houden.

  • Machines importeren vanuit Engeland is hetzelfde als importeren van buiten de EER. Daarmee wordt de importeur de fabrikant
  • CE assessments door Engelse Notified bodies zullen geen waarde meer hebben
  • Assessments door Notified bodies (mits aangewezen door Engeland) zullen wel geaccepteerd worden in Engeland

Overeenkomst

Engeland zal nog steeds blijven volgen in de Europese normen en wetgeving. Dat betekent dat een machine gebouwd volgens de Europese normen en de Machineriechtlijn voldoet aan de wetgeving in Engeland. Het verschil zit in het merkteken.

Wijzigingen op termijn

Engeland heeft de Machinerichtlijn overgenomen in de nationale wetgeving, dat betekent daarmee ook dat de geharmoniseerde normen nog steeds (voorlopig) worden geaccepteerd. Het grote voordeel daarmee is dat een machine gebouwd voor de Europese markt ook binnen Engelend makkelijk te verhandelen is.

Voorlopig zal deze overeenstemming zo blijven, maar niet uit te sluiten is dat op termijn de regelgeving gaat veranderen. Of die dan veel verandert? Dat is niet te voorspellen. Het is sowieso afwachten wat Engeland straks gaat doen wanneer de Machineverordening in Europa bekrachtigd wordt. De vraag is dan of ook de Engelse wetgeving daarin meegaat.

Conclusie

Veel verandert er dus niet op het vlak van machines. De wetgeving die al bekend is kan gevolgd worden. Komt er geen deal dan is alleen het aanpassen van het teken noodzakelijk. Dit zou zelfs naast het CE-teken opgenomen kunnen worden. Tot 1 januari 2023 mag het CE-teken gevoerd worden, vanaf dat moment mag alleen nog het UKCA teken gevoerd worden.

Doordat Engeland onderdeel blijft van het normalisatiewerk zal er vermoedelijk ook op dit vlak de komende jaren niet veel veranderen. Engeland hecht veel waarde aan normalisatie en blijft betrokken. Dat onderstreept het belang van normalisatie en gelijke afspraken nog beter.

Bron

Update juli 2020

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl