Brexit: NO DEAL? UKCA vanaf 1 januari 2021

Komt er geen deal tussen Engeland en de EU dan komt er een nieuw symbool: UKCA. United Kingdom Conformity Assessment. Dit zal de plaats innemen van het bekende CE-teken.

Update September 2020

United Kingdom Conformity Assessment
United Kingdom Conformity Assessment UKCA

No(t) (I)deal

Geen deal, is uiteraard niet ideaal. Als de deal er niet komt zal het CE teken op de markt in Engeland verdwijnen. Dit zal niet meer worden geaccepteerd. In plaats daarvan komt het UKCA merkteken ervoor terug (update 09-2020, dit teken is verplicht vanaf 1 januari 2021). Omgekeerd geld dat de Engelsen hun producten op de Europese markt nog steeds moeten voorzien van het CE-teken.

Update 09-2020: Op dit moment (2020) is er nog geen deal tussen de EU en Engeland (dit zal pas eind december 2020 duidelijk worden). Daarmee zal de CE-markering binnen Engeland komen te vervallen en zal het UKCA teken gaan gelden. Dit teken zal vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn op producten waar voorheen de CE-markering op van toepassing was.

Verandering?

Wat er verandert? Niet zoveel. De grootste verandering is;

  • Wijzging van het teken van CE naar UKCA
  • Essentiele eisen zullen vervangen worden door ‘technical requirements’ (vermoedelijk gelijkwaardig)

Daarnaast is het goed om met de volgende zaken rekening te houden.

  • Machines importeren vanuit Engeland is hetzelfde als importeren van buiten de EER. Daarmee wordt de importeur de fabrikant
  • CE assessments door Engelse Notified bodies zullen geen waarde meer hebben
  • Assessments door Notified bodies (mits aangewezen door Engeland) zullen wel geaccepteerd worden in Engeland

Overeenkomst

Engeland zal nog steeds blijven volgen in de Europese normen en wetgeving. Dat betekent dat een machine gebouwd volgens de Europese normen en de Machineriechtlijn voldoet aan de wetgeving in Engeland. Het verschil zit in het merkteken.

Wijzigingen op termijn

Engeland heeft de Machinerichtlijn overgenomen in de nationale wetgeving, dat betekent daarmee ook dat de geharmoniseerde normen nog steeds (voorlopig) worden geaccepteerd. Het grote voordeel daarmee is dat een machine gebouwd voor de Europese markt ook binnen Engelend makkelijk te verhandelen is.

Voorlopig zal deze overeenstemming zo blijven, maar niet uit te sluiten is dat op termijn de regelgeving gaat veranderen. Of die dan veel verandert? Dat is niet te voorspellen.

Conclusie

Veel verandert er dus niet op het vlak van machines. De wetgeving die al bekend is kan gevolgd worden. Komt er geen deal dan is alleen het aanpassen van het teken noodzakelijk. Dit zou zelfs naast het CE-teken opgenomen kunnen worden.

Wat er ook gaat gebeuren, we houden u op de hoogte!

Bron

Update juli 2020

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl