Bijeenkomst Machineverordening!

Recent is de nieuwe Europese machineverordening gepubliceerd in het Europees publicatieblad. Graag nodigen wij u uit voor één van de drie regionale informatiebijeenkomsten over de nieuwe Machineverordening (EU) 2023/1030. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Taskforce communicatie machineverordening waar onze organisatie deel van uit maakt.

Tijdens een interactieve bijeenkomst informeren wij u over de achtergronden en de opzet van de Machineverordening en gaan we in op de verschillen tussen de Machinerichtlijn en de Machineverordening. Tevens laten wij u zien wat in de overgangstermijn, die loopt tot eind 2026 allemaal nog moet gebeuren. Het is verstandig u voor te laten lichten over de wijzigingen (en mogelijkheden) en u voor te bereiden op het gebruik van de nieuwe Machineverordening. 

Er worden drie parallelle bijeenkomsten georganiseerd met als doel zoveel mogelijk personen uit het bedrijfsleven in de gelegenheid te stellen om daarbij te zijn. U ontvangt deze uitnodiging als lid van: FME, Koninklijke Metaalunie, Koninklijke RAI Vereniging. U kunt, onafhankelijk van welk lidmaatschap u hebt, aanwezig zijn op een van deze drie bijeenkomsten. Het middagprogramma zal worden afgesloten met een borrel. Deelname is gratis. Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk één week voor de datum van de bijeenkomst. Wel adviseren wij u zich tijdig in te schrijven want het aantal beschikbare plaatsen per locatie is beperkt (vol=vol).

De drie bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en locaties:

● Dinsdag 14 november 2023/FME, Zoetermeer

● Maandag 20 november 2023/RAI, Automotive Campus, Helmond

● Maandag 27 november 2023/Koninklijke Metaalunie, Nieuwegein

Programma

13.00 uur / Ontvangst

13.15 uur / Inleiding, algemene boodschap vanuit ministerie SZW / Arbeidsinspectie 

13.35 uur / Toelichting op de Machineverordening 

14.30 uur / Digitale informatie machines en regelgeving

15.00 uur / Pauze

15.20 uur / AI en Machineverordening, focus op stand van zaken wetgevingstraject

15.45 uur / Ingrijpende wijzigingen

16.25 uur / Standaardisatie, NEN

16.50 uur / Toelichting op website Taskforce Machineverordening

17.05 uur / Samenvatting

17.15 uur / Einde bijeenkomst

17.15 uur / Borrel 

17.30 uur / Afsluiting

Meld u nu direct aan! U ontvangt een registratiebevestiging per e-mail. 

Op basis van de beschikbare ruimte op de locatie, ontvangt u later een definitieve bevestiging.

Graag tot ziens op één van de drie data!

Met vriendelijke groet,

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl