Links

In deze tabel vindt u interessante links die betrekking hebben op machineveiligheid. Zoekt u handige templates, neem een kijkje in onze webwinkel, van SendOwl.

De omschrijving in de rechterkolom betreft de link naar de informatie.

 
Onderwerp: Omschrijving:
Machinerichtlijn Officiële tekst van de Machinerichtlijn in alle talen van de EU
Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn versie 2.1

Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn versie 2.2 (oktober 2019)

Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn versie 2.3, update van edite 2 (april 2024)

Lijst met geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn (officiele lijst)
Wetten Nederland Wetgeving binnen Nederland (waaronder implementatie Machinerichtlijn in Warenwetbesluit Machines)
Warenwetbesluit machines (volledige Nederlandse tekst, implementatie)
Normalisatie, NEN Compleet overzicht alle normen onder de Machinerichtlijn vanuit het NEN (versie 2017)
Nederlands Normalisatie Insituut, verantwoordelijk voor de uitgifte van normen binnen Nederland
CE-Regelgeving Check Machines, hulpmiddel vanuit het NEN om te bepalen welke richtlijnen op de machine van toepassing zijn
Toezicht: NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Verantwoordelijk voor veiligheid van aangeboden producten op de Nederlandse markt
Toezicht: Inspectie SZW Voorheen bekend als de Arbeidsinspectie. Inspectie die toezicht houdt op arbeidsomstandigheden en daarmee de eisen vanuit de Arbowet handhaaft.
CEN Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op Europees niveau
CENELEC Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op Europees niveau op het vlak van elektrotechniek
ISO Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op mondiaal niveau
Rijksoverheid Informatie over veilig werken (arbeidsomstandigheden)
Informatie Steunpunt RI&E Informatie de Risico Inventarisatie & Evaluatie, voor zowel werkgevers en werknemers.
Pilz Software PAScal v1.9.0 Pilz PAScal, calculatieprogramma voor het berekenen van veiligheidsloops volgens ISO 13849-1 (PL) / IEC 62061 (SIL).
EC Growth – Overzicht wetgeving Overzicht van toepassing zijnde wetgeving op productveiligheid binnen Europa

Laatste update: januari 2021

Jazeker, de laatste versie van de tekst is hier is beschikbaar.

Dit is de gepubliceerde officiële tekst.

Update op 29-06-2023.

Landingspagina van EUR-lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj

Vorige versie:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0097_NL.docx

Nee die komt er niet.

29-06-2023: Bij de overgang van de vorige Machinerichtlijn (98/37/EG) naar de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG) was er een overgangsperiode waarin beide richtlijnen tegelijkertijd gehanteerd mochten worden. Bij de invoering van de verordening is er geen termijn. Er zal een datum komen waarop de verordening van kracht wordt. Voor dat moment geldt de richtlijn 2006/42/EG, daarna de verordening.

De Machinerichtlijn moet gebruikt worden tot 20 januari 2027

De Verordening machines moet worden gebruikt vanaf 20 januari 2027.

26-09-2023

Op dinsdag 18 2023 april is er binnen het Europees Parlement gestemd over de tekst van de Verordening machines. Met 595 positieve stemmen is het huidige voorstel aangenomen. Hierin zitten wel weer wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie. 

Bron: Stemresultaat PV-9-2023-04-18-VOT_FR.pdf

Het proces nu:

  • 2 weken na de officiële stemming, wordt de definitieve uitslag kenbaar gemaakt in het OJEU (Official Journal of the European Union);
  • Deze zomer (juni / juli) wordt de officiële tekst kenbaar gemaakt in het OJEU
  • 20 dagen na het kenbaar maken van de tekst gaat de verordening in, let op;
  • Overgangstermijn is 42 maanden, ofwel rond 01-01-2027 zal de verordening van kracht zijn

De tekst is nu in het Nederlands beschikbaar.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0097_NL.docx

19-04-2023

Ja, onder de verordening is nu opgenomen dat de gebruiksaanwijzing in digitale vorm mag worden meegeleverd met de machine. Let wel op, indien de gebruiker vraagt om een papieren variant, dan moet de fabrikant die kosteloos kunnen verstrekken.

25-09-2023

Nee, de Verordening mag pas worden gebruikt na de ingangsdatum.

29-06-2023: Er is een strikte overgangsdatum tussen de richtlijn en de verordening. Tot die datum mag alleen de richtlijn worden gebruikt. Erna pas de verordening.

Tot 14 januari 2027 geldt de Machinerichtlijn

Vanaf 14 januari 2027 geldt de Verordening Machines

De EVGE-eisen, vanuit de Machine verordening zijn echter wel overlappend over de eisen vanuit de Machinerichtlijn. Ofwel de eisen uit de bijlage kunnen wel al worden toegepast. De conformiteitsprocedure moet vanuit de richtlijn worden gevolgd. Omdat nu de tekst beschikbaar is kunnen de EVGE-eisen (bijlage III) worden toegepast.

Nee, de definitie is vrijwel niet aangepast, wat betekent dat de discussie over een niet-voltooide machine met de komst van de verordening niet wordt opgelost.

19-04-2023: Het voorbeeld wat in de machinerichtlijn staat (‘A drive system is partly completed machinery)’ is nu uit de definitie gehaald. Daarbij is de zin tekstueel anders geformuleerd, maar leidt niet tot wezenlijke verschillen.

“niet voltooide machine”: samenstel dat nog geen machine vormt, aangezien het niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren, en dat slechts is bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met andere, al dan niet voltooide, machines of uitrusting om een machine te vormen;

(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)): artikel 3, lid 10

29-06-2023: Dinsdag 18 april tussen 12 en 13 uur word er gestemd over de Verordening Machines. Na deze stemming zal de verordening formeel vastgesteld (inmiddels is deze vastgesteld) worden. Officiële publicatie is op 29 juni 2023.

Het nummer van de verordening is: 2023/1230

De verordening zal vanaf 20 januari 2027 van kracht worden.

29-06-2023: Binnen het Europees Parlement is op 19 april 2023 positief gestemd voor de verordening, daarmee is de verordening definitief vastgesteld. De handtekeningen zullen in juni 2023 worden gezet onder de verordening, daarmee is de verordening vastgesteld.

De Verordening Machines is op 22 mei 2023 aangenomen door de Europese raad. Daarmee is de tekst nu vastgesteld en de publicatie in het officiële blad van de EU (OJEU) weer een stap dichterbij.

De Verordening Machines is op 29 juni 2023 gepubliceerd in publicatieblad L 165 van de EU.

Er is op 4 Juli een rectificatie uitgegeven met aangepaste data (vrijwel alle data schuiven een week op).

Na 20 dagen treedt de Verordening in werking (let op nog niet als zijnde voor de machinebouwer).

Na 42 maanden wordt de Verordening van toepassing. Op 20 januari 2027. (zie artikel 54)

Is het nu de ‘Machineverordening’ of de Verordening machines en welk nummer wordt er straks op de verklaring van overeenstemming geplaatst?

Op het eerste blad valt te lezen:

‘Verordening (EU) 2023/1230 Van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2023 betreffende machines….’

Ofwel; Verordening machines 2023/1230

Nee het toepassingsgebied blijft gelijk

14-04-2023: De verordening kent hetzelfde toepassingsgebied als de richtlijn. Er wordt in (artikel 2) gesproken over ‘machines’ en ‘gerelateerde producten.’ Gerelateerde producten zijn:

  • Verwisselbare uitrustingsstukken
  • Veiligheidscomponenenten
  • Kettingen, kabels en banden
  • Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen

Daarnaast wordt expliciet gesproken over: ‘niet-voltooide machines’

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl