Links

In deze tabel vindt u interessante links die betrekking hebben op machineveiligheid.

De omschrijving in de rechterkolom betreft de link naar de informatie.

 
Onderwerp: Omschrijving:
   
Machinerichtlijn Officiële tekst van de Machinerichtlijn in alle talen van de EU
  Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn versie 2.1 

Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn versie 2.2 (oktober 2019)

  Lijst met geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn (officiele lijst)
Wetten Nederland Wetgeving binnen Nederland (waaronder implementatie Machinerichtlijn in Warenwetbesluit Machines)
  Warenwetbesluit machines (volledige Nederlandse tekst, implementatie)
Normalisatie, NEN Compleet overzicht alle normen onder de Machinerichtlijn vanuit het NEN (versie 2017)
  Nederlands Normalisatie Insituut, verantwoordelijk voor de uitgifte van normen binnen Nederland
  CE-Regelgeving Check Machines, hulpmiddel vanuit het NEN om te bepalen welke richtlijnen op de machine van toepassing zijn
Toezicht: NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Verantwoordelijk voor veiligheid van aangeboden producten op de Nederlandse markt
Toezicht: Inspectie SZW Voorheen bekend als de Arbeidsinspectie. Inspectie die toezicht houdt op arbeidsomstandigheden en daarmee de eisen vanuit de Arbowet handhaaft.
   
CEN Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op Europees niveau
CENELEC Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op Europees niveau op het vlak van elektrotechniek
ISO Verantwoordelijk voor de invulling van de technische standaardisatie op mondiaal niveau
   
Rijksoverheid Informatie over veilig werken (arbeidsomstandigheden)
Informatie Steunpunt RI&E Informatie de Risico Inventarisatie & Evaluatie, voor zowel werkgevers en werknemers.
Pilz Software PAScal v1.9.0 Pilz PAScal, calculatieprogramma voor het berekenen van veiligheidsloops volgens ISO 13849-1 (PL) / IEC 62061 (SIL).
EC Growth – Overzicht wetgeving Overzicht van toepassing zijnde wetgeving op productveiligheid binnen Europa
 
 
 
 
 

Laatste update: januari 2021

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl